ჩვენ შესახებსაქართველოს ტერიტორიაზე, ფარავანის რეგიონში მდებარეობს საბადო, რომელშიც მოიპოვება ვულკანური წარმოშობის უმაღლესი ხარისხის პერლიტი. ამ რეგიონის პერლიტი მსოფლიოში აღიარებულია როგორც თავისი ჯგუფის საუკეთესო წარმომადგენელი. ქართულ პერლიტს ახასიათებს შემდეგი.

თვისებები: